Reklamácia

Pokiaľ reklamujete váš produkt, vypíšte dokument: Reklamačný protokol. Pre čo najrýchlejšie vybavenie vašej reklamácie, musia byť všetky údaje vyplnené správne.

  • Je potrebné vyplniť, vytlačiť a podpísať zvlášť formulár ku každej jednej reklamácii. Vytlačený, podpísaný, naskenovaný/odfotený formulár nám zašlite elektronicky info@najsoft.sk .
  • Neprijímame vrátenie produktu zaslané k nám na dobierku.
  • Dodávateľ licencie sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu v prospech zákazníka v čo najkratšom možnom čase ale najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia tejto reklamácie a produktov v nej popísaných.
  • Neprijímame reklamácie produktov starších ako 2 roky odo dňa ich dodávky zákazníkovi.

Pred zaslaním Reklamačného dokumentu si riadne  prečítajte jeho obsah a VOP (Všeobecné  obchodné podmienky). Ďakujeme!

Odstúpenie od zmluvy

Akýkoľvek u nás zakúpený produkt je možné vrátiť a obdržať zaplatenú sumu naspäť ak daný produkt nebol aktivovaný. Táto možnosť je obmedzená na 14 dní odo dňa doručenia produktu. Pokiaľ si prajete vrátiť produkt, vyplňte formulár pre Odstúpenie od zmluvy. Pre čo najrýchlejšie vybavenie vašej reklamácie, musia byť všetky údaje vyplnené správne.  

  • Je potrebné vyplniť, vytlačiť a podpísať zvlášť formulár ku každému jednému odstúpeniu. Vytlačený, podpísaný, naskenovaný/odfotený formulár nám zašlite elektronicky info@najsoft.sk.
  • Neprijímame vrátenie produktu zaslané k nám na dobierku.
  • Dodávateľ licencie sa zaväzuje vyriešiť odstúpenie v prospech zákazníka v čo najkratšom možnom čase ale najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia tohto odstúpenia a produktov v ňom popísaných.
  • Zakúpené produkty môžu byť zákazníkom vrátené maximálne do 14 dní odo dňa ich doručenia.  

Pred zaslaním dokumentu k Odstúpeniu si pozorne prečítajte jeho obsah a VOP (Všeobecné  obchodné podmienky). Ďakujeme!

Ako dlho trvá proces reklamácie/odstúpenia?

Reklamácia bude vyriešená najneskôr do 14 dní od dátumu prijatia dokumentu, pokiaľ sa obe strany vzájomne nedohodli inak.  To je podmienené správne vyplneným formulárom a konzultáciou s našou technickou podporou.  

Budem o zmene stavu mojej reklamácie informovaný?

O stave reklamácie vás informujeme e-mailom alebo telefonicky. Každú reklamáciu sa snažíme vyriešiť čo najrýchlejšie.

Kto zaplatí náklady na vrátenie produktu?

Pri elektronických licenciách by nemali vznikať náklady na vrátenie. Pokiaľ i tak nastanú pri vrátení produktu dodatočné náklady a vaša žiadosť na reklamáciu bude oprávnená, pokryjeme tieto náklady na základe dôkladnej evidencie (účtenka z pošty atď.).